Tôi muốn (Vô Vi)

Hình Thầy và Bà Tám / fotoart by Thai Ta

*****

Sáng nay coi vài clip băng giảng của Thầy Tám, tình cờ nghe được đoạn lúc Thầy trả lời câu hỏi bạn đạo về những người bán nam bán nữ.  Lúc trước tôi cũng có nghe rồi.  Đoạn trả lời ngắn gọn thôi, Thầy nói là người nam hay nữ, bán nam bán nữ đều tu như nhau.  Nam thì luyện cho thuần dương, nữ thì thuần âm.  Mà ai hễ thuần dương rồi là tự động thuần âm, và ngược lại.  Đại khái phải thành số không.  Hai số 0 thì là số 8, hay dấu biểu tượng trưng toán học là vô tận, eternity.  Ai ai cũng có âm dương, trược thanh.  Phải quân bình thăng hoa thì luồng điển hướng thượng, không còn dục trần thế nữa.  Bởi vậy tu Vô Vi sẽ không hấp dẫn người đời nhiều, với dân gay thì là… chuyện không tưởng.  Tôi lọt vô Vô Vi cũng là chuyện khó tin nhưng có thật.

Chợt nhớ hồi trước mình có sửa lời bản “Tôi Muốn” cho ra ý nghĩa Vô Vi, tôi làm clip hát tặng bạn đạo tề tựu vui vẻ bên nhau trong 2 đại hội đang xảy ra bên nắng ấm Cali và Cam Bốt.  Và đọc được bài thơ “Tôi tu” trong www.mucbetam.org ghi lại đây cho các bạn xem.  Hẹn ngày tái ngộ với các bạn.

Tôi tu muốn sửa tâm thân
Tôi tu tự tiến ân cần dựng xây
Tôi tu không muốn làm Thầy
Tôi tu phát triển vui vầy cảm giao
Tôi tu trí sáng thanh cao
Tôi tu giải tỏa muôn màu trược ô
Tôi tu phát triển Nam Mô
Tôi tu thức giác tự vô cảnh Trời
Tôi tu chơn lý phân lời
Tôi tu thấy rõ cuộc đời tạm thôi
Tôi tu kiên nhẫn chịu nhồi
Tôi tu phát triển từ hồi nơi tâm
Tôi tu hiểu lý diệu thâm
Tôi tu thanh tịnh âm thầm dựng xây
Tôi tu phát triển hằng ngày
Tôi tu hiểu được đổi thay thế tình

Vĩ Kiên
(TBPTĐN #043 – 1996)

*****

*****

Bà Tám, Đại Hội Vô Vi 2012, California

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Tôi muốn (Vô Vi)

  1. Pingback: webtoy13.wordpress.com | webtoy13

Comments are closed.