Thầy Tám có phải là Phật Di Lạc?

vovi30037

*****

Trong bài “Ô Hê” mà Thy Tám nói là nghe đưc trên cõi Tri nào đó các v thiêng liêng hát có câu “… K nguyên Di Lc gii su, thương yêu tha th tiến sâu chơn tình.”  Hi trưc, tôi không nghe có ai so sánh Thy là Pht Di Lc.  Nhưng mi đây trong Tun Báo Vô Vi ca www.voviphatphap.org s 162 và 163 TBVV162  &  TBVV163  , có 2 bài viết ý nói Thy Tám là Pht Di Lc.

//////////////

Trích bài viết “Chánh Pháp Xưa và Nay” ca Chánh Trung:

http://www.voviphatphap.org/docs/tbvv/2013/TBVV162.pdf

(…)

Khi gần nhập niếp bàn đức Phật Thích Ca có cho biết những điều quan trọng sau đây : Giáo pháp của Phật Thích Ca sẽ trải qua 3 thời kỳ:

1/ Chánh pháp, tồn tại 500 năm

2/ Tượng pháp, kéo dài 1.000 năm

3/ Mạt pháp, lưu lại 1.000 năm.

(Chúng ta có thể hiểu : 2.500 năm sau khi Phật Thích Ca tịch diệt, là chấm dức thời kỳ hóa độ của Phật Thích Ca tại thế.) Ngài còn cho biết thêm:  Vào cuối đời mạt pháp sẽ có Di Lạc Vương Phật xuất hiện, để chấn hưng chánh pháp, và vào đời mạt pháp, chánh pháp chỉ còn lại sáu chữ: Nam Mô A Di Đà Phật.  (…)

(…)

Kim thân đức Ngọc Đế có nói : “Tám có nhiệm vụ độ dân vô Long Hoa.” Vài bạn đạo xuất hồn về trên được biết thầy là Hoa Đàm Phật Thệ (vị Phật nguyện độ dân vô Long Hoa). Đàn cơ bên Cao Đài đức Diêu Trì Kim Mẫu xuống bút khuyên nên tìm Pháp Lý Vô Vi mà tu và cho biết đức Vĩ Kiên là Ngọc Đế ở cõi trời Đao Lợi ( kinh sách Phật giáo thời nay cũng nói đức Di Lạc ở cõi trời Đao Lợi. Nhưng mấy ngàn năm nữa mới xuống thế gian.)

Trong một bài phát biểu dài của anh Tài ở Canada trước mặt Đức Thầy về tiền thân của Thầy: “Để đánh dấu giai đoạn cuối cùng của ta (Di Lạc) trên cõi đời này ta lấy tên là Vĩ Kiên.”  Khi bạn đạo hỏi thiền sư Lương Vĩ Kiên : Đức Di Lạc đem pháp gì đến cho thế gian ? Đức Thầy trả lời : “Pháp như ý” và ở nhiều bài giảng Thầy thường nói: “Vô Vi là pháp như ý. Như ý phát triển tâm linh”. Những năm gần cuối đời đức Vĩ Kiên thường nói : “kỷ nguyên Di Lạc đã đến, rồi đây nhân loại sẽ hưởng một nghìn năm hòa bình” (có nghĩa là chánh pháp của đức Di Lạc sẽ tồn tại 1.000 năm?). Theo cảm nhận của tôi, để chuẩn bị cho một nghìn năm hòa bình, đức Di Lạc đã sử dụng xác thân ông L S H để truyền bá pháp thiền Vô Vi khắp thế giới. Hiện nay là cơ sàng sảy, thanh lọc để tuyển chọn người tu chân chính có trình độ tâm linh, hầu sử dụng cho mục đích duy trì chánh pháp. Thời kỳ hóa độ của đức Di Lạc khó khăn và quan trọng hơn đức Thích Ca, vì phải độ cho toàn thế giới tu và đem đến cho địa cầu 1.000 năm hòa bình. Kỷ nguyên Di Lạc không thể thiếu vắng Long Hoa Giáo Chủ về mặt hữu vi ở cõi trần.

Hy vọng những gì chúng tôi vừa trình bày đã làm sáng tỏ hơn về pháp thiền Vô Vi và thiền sư Lương Vĩ Kiên tương ứng với lời báo trước của Phật Thích Ca hơn 2.500 năm trước: “Vào đời mạt pháp, chánh pháp chỉ còn lại sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, sẽ có đương lai hạ sanh Di Lạc (tương lai Di Lạc sẽ giáng sanh) chấn hưng chánh pháp.”  (…)

//////////////

trích bài viết “Niết Bàn hay Ngun Ci” ca Khương Bu Võ:

http://www.voviphatphap.org/docs/tbvv/2013/TBVV163.pdf

Kinh sách Phật giáo cho rằng Niết Bàn là cao nhất, còn bạn đạo Vô Vi thì Nguồn Cội mới tốt. Bài viết sau đây xin được bàn bạc cho vui.

Đại hội kỳ 4 ở Long Beach (Nam California) năm 1985 có một màn vừa tu học vừa giải trí rất ngoạn mục. Một anh bạn đạo Nam Cali. nhận điển thiêng liêng (Lão Sư) mặc áo xanh lên sân khấu thuyết giảng, bị một chị từ tiểu bang Minnesota nhận điển Thượng Đế mặc áo trắng đánh vào lung đuổi Lão Sư ra khỏi xác anh kia!

1. Sau khi rời hội trường, tôi cùng vài bạn đạo chạy thật nhanh theo Đức Thầy, lòng còn kích động. Tôi phụ trách viết phóng sự đại hội cho đặc san Vô Vi nên không bị ai ngăn cản.  Có lẽ sợ tôi viết sai, Đức Thầy nhắc: – Điển Bề Trên đó chỉ có từ 5 đến 10% mà thôi, phần chánh là qua thể xác của tui.  Ý nói là nếu có Đức Thầy ngồi đó thì điển ma, điển võ gì cũng được hóa giải, bạn đạo không bị nguy hiểm, và do đó tình tiết cũng không quá thực chất.  Thấy tôi có vẻ suy nghĩ, Đức Thầy nói thêm: – Tui kỳ này sẽ không phạm các sai lầm như Phật Thích Ca ngày xưa.  Tôi đợi Đức Thầy nói thêm chi tiết thì bị đuổi đi, để cho Đức Thầy nghỉ ngơi.

2. Theo tôi biết, thì năm 1954 khi có biến cố thể xác Đức Thầy ngồi chết trên ghế cho phần hồn cũ đi ra, phần hồn mới vào và ngụ luôn trên đầu thì vẫn còn nhớ mọi chuyện, bao gồm nhiệm vụ của mình. Các linh hồn bình thường khi vào xác từ đỉnh đầu theo xương sống đi xuống, qua mạng môn (ngang thận) thì bị xoay một vòng giống như ăn cháo lú Địa Ngục, quên hết quá khứ.  Có một bạn đạo gốc phật tử chê “Phật Di Lạc xuống kỳ này không theo gương Phật Thích Ca, không thể hiện đầy đủ chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử”.  Thêm nữa, xuống thế gian vẫn còn giữ sự sáng suốt,  Phật tu thành Phật thì quá dễ, không cống hiến nhiều kinh nghiệm tu học cho chúng sanh như hành trình của Phật Thích Ca. Nhưng xuống thế gian tắt ngang thế này cũng có nhiều điều lợi, không bị chúng sanh trong các cõi gạt, và dễ thấy nhất là có nhiều thời gian để khai triển pháp lực.  (…)

//////////////

Maitreya-Buddha-3

//////////////

*****

Maitreya-Buddha-4

Tìm hiu thêm v đ tài Pht Di Lc hay Di Lc, tôi thy có nhng bài viết gii thích v v Pht này, có c 1 bài cho là Pht Di Lc ch là nhân vt tưng tưng.  My năm trưc tôi có nghe v Maitreya Project www.maitreyaproject.org bên n Đ đưc qung cáo rm r.  Maitreya là Pht Di Lc.  Không biết gi đã ti đâu.  Nghe nói Trung Quc thy vy bèn xây tưng Pht cao hơn luôn, cnh tranh ti cùng!  Và cũng có ngưi cho rng Maitreya là Antichrist.  Nếu bn tò mò thì search thêm.

Tình c tôi cũng đc đưc posting, comment ca bn đo CĐ.  Anh thì ví Thy như Christ và Buddha, Chúa và Pht tái sinh.

http://congdang51.wordpress.com/2013/07/03/christ-buddha-come-back-again-2/

Ri tôi còn thy bài viết “Phóng s ngày Giáng Sinh Đc Thy Vĩ Kiên” trong Tun Báo Vô Vi 161  TBVV161  có đon như sau:

http://www.voviphatphap.org/docs/tbvv/2013/TBVV161.pdf

(…)  Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2013 đúng là ngày Kính Mừng Giáng Sinh Đức Thầy Vĩ Kiên.  Nhớ lại ngày 13-11-2008 cũng là ngày Sinh Nhật Đức Thầy nhưng là lần cuối cùng Đức Thầy hiện diện tại nhà hàng China Max ở San Diego vui thật là vui, có múa lân, có văn nghệ, có lì xì và đặc biệt có Bà Tám hát bài “Bãi Thượng Hải” để mừng Sinh Nhật Đức Thầy. Đặc biệt hơn nữa là Đức Thầy đã cắt hơn 100 miếng bánh để chia cho các bạn đạo.  Bây giờ, tôi mới nghĩ ra rằng Chúa Giêsu khi xưa trước khi từ giã thế gian cũng cắt bánh và chia cho các môn đệ của Ngài. Chúng tôi được diễm phúc tận hưởng những miếng bánh đó và ngầm hiểu Đức Thầy đã trao bánh và nói : “Các con hãy cầm chiếc bánh này mà ăn. Đây là tình thương Ta trao cho các con. Hãy thương yêu nhau và đùm bọc lẫn nhau”. Nói đến đây tôi không cầm được nước mắt, tình thương của Thầy bao la, vô vàn không gì sánh bằng. Thầy ơi! Chúng con nhớ Thầy lắm. Thầy ơi! (…)

*****

Lúc Thy còn sng, không ai nghĩ ti chuyn t chc tic “Giáng Sinh” cho Thy c!  Nói tóm li Thy Tám bây gi không đơn thun là 1 v thin sư Lương Sĩ Hng, pht hiu Vĩ Kiên, mà bây gi có thêm… association, quan h ti Jesus Christ và Pht Di Lc.  S liên h này không biết có hi hay có li cho PHÁP thin Vô Vi đây?  Tôi không biết.  Ghi li đây vài tài liu, ý nghĩ cho các bn đo thôi.  (Tôi tính kèm theo tm hình Thy na ngi na nm, ci trn, bng phệ, tay cm xâu chui, ging kiu Pht Di Lc, nhưng thôi, t ý kim duyt.)  Thy ging ai, là ai cũng không phi chuyn mình.  Dù vy tôi có viết blog Thy Tám ging tưng Ananda.  Và trong mt tôi Thy tht s là 1 v Pht đã đóng nhiu vai đ hoàn thành nhim v tâm linh.   Gi, hy vng mi ngưi t tr v v trí Pht sn có ca mình. 

M ngoc đ kết thúc ch này.  Lâu lâu Google search tên Thy, tôi vào vài website ca Cao Đài Hòa Ho gì đó, h cho là Thy Tám ch thuc v Tiên hay Thn gì đó thôi, không phi Pht.  Có ch còn t hơn, xem Vô Vi là tà đo mà thôi.  Và Thy Tám là cult leader.  (Bài viết ca Phm Bá, “Nhng S Tht v Đo Xut Hn“, 2000.) (Bài viết ca Trương Minh Hòa, “Nhng Quái Đo Vit Nam“, 2012.)

P.S:  Coi li tm hình Thy Tám ngi kiu ging Pht Di Lc, tôi thy cũng đưc, đâu có gì là k.  Bn đo nhiu khi chp hình cho Thy kêu Thy pose, làm kiu này kiu n chp cho vui, có sao đâu há?  Dù vy, hình original màu không đp lm, tôi sa li màu vàng nhe.  Và kèm theo vài tm fotoart tôi làm năm 2006.

vovi30024

vovi77089

Úc, 2003

Úc, 2003

tt13

tt1

vovi77091

vovi77092

tt108

tt109

tt113

Master Tám, fotoart by Thai Ta

Master Tám, fotoart by Thai Ta

vovi20010

vovi30040-a

//////////////

tuong-phat-di-lac

//////////////

trích trong Wikipedia:

Theo truyền thuyết và kinh điển Phật giáo, Di Lặc là vị Bồ tát sẽ xuất hiện trên Trái Đất, đạt được giác ngộ hoàn toàn, giảng dạy Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, và chứng ngộ thành Phật. Phật Di Lặc sẽ là vị Phật kế thừa Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Cõi giáo hóa của Bồ Tát hiện nay là trời Đâu-suất (sa. tuṣita). Bồ Tát Di-lặc được tiên tri sẽ giáng sinh trong khoảng 30.000 năm nữa theo năm cõi trời Đâu-suất, từc khoảng 5 tỉ 760 triệu năm nữa theo năm Trái Đất, khi Pháp đã bị lãng quên trên cõi Diêm phù đề. Sự tích về Phật Di Lặc được tìm thấy trong các tài liệu kinh điển của tất cả các tông phái Phật giáo (Nguyên thủy, Đại thừa, Kim cương thừa), và được chấp nhận bởi hầu hết các Phật tử như là một sự kiện sẽ diễn ra khi Pháp đã bị lãng quên trên Trái Đất.

///////////////

///////////////

http://loiphatday.org/su-tich-duc-phat-di-lac

Theo sách Phật thì khi Phật Thích-ca nhập diệt thì đức Di-lặc cũng nhập Niết-bàn. Ngài sanh lên cung trời Đâu-suất ở trong nội điện sống bốn ngàn tuổi. Sau đó Ngài mới sanh trong thế giới Ta-bà, thành đạo dưới cội cây Long Hoa giáo hóa chúng sanh kế tiếp đức Phật Thích ca. Vậy tưởng chừng bao lâu Phật Di Lặc ra đời? Vậy mà có một số người nghe trong kinh nói đức Phật Di Lặc ra đời nghe nói hội Long Hoa, rồi họ bịa ra ít bữa đức Phật Di Lặc ra đời, vài bữa hội Long Hoa đến v.v… Đó là những tà thuyết để lừa bịp những Phật tử học mà không hiểu Phật pháp, lại có người tự xưng là Phật Di Lặc hoặc tự cổ động rằng mình sẽ chờ đón đức Phật Di Lặc. Quí vị xét, nếu chúng ta tin đức Phật Di Lặc chỉ còn một phen bổ xứ lên cung trời Đâu-suất, sau này hạ sanh ở thế giới Ta-bà thành Phật, nếu tin lời Phật Thích-ca nói trong kinh thì chúng ta phải tin luôn thời gian đã định ngày Phật ra đời. Chúng ta tin đức Phật Di Lặc, có hội Long Hoa mà quên thời gian đó. Rồi cứ hờ hững, cứ nghe ai nói đức Phật Di Lặc ra đời thì vội vàng chạy tới đảnh lễ mong cầu v.v… Đó là cái sai lầm quá lớn để những tà thuyết lợi dụng danh từ Phật giáo tuyên truyền mê tín dị đoan. Người Phật tử chân chánh phải hiểu rõ điều đó. Đó là tôi khảo về lịch sử từ những bộ kinh gọi là Di Lặc thượng sanh, Di Lặc hạ sanh và Di Lặc bản nguyện. Những kinh đó đều do đức Phật Thích-ca nói ra. Coi kỹ những bộ kinh đó rồi, chúng ta biết rõ lịch sử đức Di Lặc, vậy đừng nghe lời của một số người bàn tán, dựng lên những điều sai lầm. Đó là chúng tôi nói về đức Phật Di Lặc ở Ấn Độ.

///////////////////

///////////////////

http://metintrongphatgiao.blogspot.com/2010/10/uc-phat-di-lac.html

Đây là những bài trả lời của HT Thích Thông Lạc trong bộ sách Đường Về Xứ Phật

Hỏi: Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ, Đức Phật Di Lặc có thật hay không?

Đáp: Đức Phật Di Lặc không có, đó chỉ là một Đức Phật tưởng tượng của các nhà Đại Thừa Bà La Môn. Vì thế, chúng tôi mạnh dạn lật tẩy bộ mặt thâm độc của Bà La Môn Giáo để cho Phật tử hiểu rõ. Nếu bảo rằng quá khứ đã có bảy vị Phật thì khi Đức Phật Thích Ca đi tu phải có Đạo Phật, tại sao lại chỉ có lục sư ngoại đạo mà không có cái tên là Phật Giáo? Thật ra, mãi đến khi Đức Phật Thích Ca tu hành chứng quả, thành lập ra Phật Giáo, bấy giờ chúng ta mới có tôn giáo mang tên là Phật Giáo. Thế mà dám bảo quá khứ có bảy vị Phật, rồi gán cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thì rất oan cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật nói: “Nếu Ta nói một điều gì mà chúng sanh hiểu bằng tưởng thì Ta có nói láo trong Ta” .

Rồi về vị lai các nhà Đại Thừa sản xuất ra một người có tên là Từ Thị, hiệu là Di Lặc muốn tranh chức giáo chủ với Đức Phật Thích Ca, giống như các nhà vua phong kiến ở thế gian, tranh ngai vàng.

Theo như kinh sách Đại Thừa, Đạo Phật có ba vị giáo chủ:

1- Bảy vị Phật, làm giáo chủ ở quá khứ.

2- Một vị Phật, giáo chủ ở hiện tại.

3- Một vị Phật, giáo chủ ở vị lai.

Đức Phật Di Lặc đã được kinh sách Đại Thừa nói đến rất nhiều. Đó là một thâm ý nham hiểm của các nhà Đại Thừa Giáo, đưa Đức Phật Di Lặc ra để làm một cuộc cách mạng Phật Giáo lật đổ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thay thế bằng vị giáo chủ mới là Phật Di Lặc.

Hội Long Hoa, tức là cuộc cách mạng Phật Giáo do các nhà Đại Thừa lãnh đạo. Khi Đức Phật Di Lặc lên nắm quyền giáo chủ Phật Giáo, thì toàn bộ kinh sách Nguyên Thủy sẽ bị triệt tiêu, tức là đường lối giáo lý của Phật Thích Ca sẽ bị đốt sạch.

Kinh sách Nguyên Thủy không bao giờ có nói đến Đức Phật Di Lặc và các bậc Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật không có ai tên là Di Lặc. Đối với kinh sách Nguyên Thủy, tên Di lặc là một tên xa lạ, vậy mà bây giờ sắp lên nắm quyền giáo chủ Phật Giáo! Xin quý vị Phật tử suy ngẫm để khỏi lầm lạc.

Hội Long Hoa, được xem như một cuộc trưng cầu dân ý bầu cử đức giáo chủ mới cho Phật Giáo. Các tôn giáo khác không hiểu, dựa vào gốc kinh sách Đại Thừa và tưởng ấm của con người thể hiện qua “cơ bút” cho biết ngày tận thế và Hội Long Hoa sắp mở bày.

Phật Giáo Nguyên Thủy, không chấp nhận điều này. Đức Phật dạy: “Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng”. Quá khứ và vị lai không cần biết đến, chỉ làm một việc lành ngay trong hiện tại thì quá khứ và tương lai là hạnh phúc.

Hội Long Hoa là một sự bịa đặt của các nhà Đại Thừa, chờ cơ hội thuận tiện nhất để mở một cuộc họp Phật Giáo toàn thế giới, lật đổ Phật Giáo Nguyên Thủy. Nhưng vì thế lực Phật Giáo Nguyên Thủy còn mạnh, cho nên họ không thể làm gì được. Hiện nay, cả Phật Giáo thế giới đều chấp nhận Đại Thừa Phật Giáo là giáo pháp của Phật Giáo. Đó là một bước thắng lợi thứ nhất của Đại Thừa Giáo. Đến khi các sư Nam Tông, tức là các sư Phật Giáo Nguyên Thủy, dần dần chịu ảnh hưởng giáo pháp của Đại Thừa và lần lượt các sư Nam Tông sẽ tu tập theo giáo pháp của Đại Thừa,[1] thì Giáo Pháp Nguyên Thủy sẽ bị đốn tận gốc. Lúc bấy giờ, người ta bảo rằng Hội Long Hoa ra đời thành lập Phật Giáo mới và đức giáo chủ là Đức Phật Di Lặc.

Đó là một thâm ý sâu sắc của Phật Giáo Đại Thừa dựng lên Đức Phật Di Lặc là có ý diệt trừ Phật Giáo tận gốc, mà hầu hết các tu sĩ Phật Giáo hiện giờ, Nam Tông lẫn Bắc Tông đều vô tình không thấy ý đồ thâm độc của Bà La Môn Giáo ngày xưa.

Kinh sách nói về Phật Di Lặc và Hội Long Hoa là do các giáo sĩ Bà La Môn viết soạn ra, rồi đưa vào kinh sách Phật Giáo, mạo nhận Phật thuyết. Lợi dụng lúc Phật Giáo kết tập kinh sách chưa thành văn bản, người ta đã tùy tiện, thêm bớt thật dễ dàng. Cho nên người nghiên cứu kinh sách Phật Giáo hiện nay gặp phải khó khăn là có nhiều bài kinh mâu thuẫn nhau, khiến chẳng biết đâu là lời Phật dạy chân chánh, đâu là lời giả.

(Trích Đường Về Xứ Phật tập VII)

*****

Maitreya-Buddha-2

///////////////

trích trong www.longhoathoithuong.org  , phn 9. Khai m Long Hoa Hi thi thưng:

Cô Trúc Lâm Nương là Tiên Đạo cũng bảo rằng: Thời kỳ này là thời Mạt Pháp, chúng sanh quá đắm say vật chất, gây tạo không biết bao điều độc hại. Để cứu vớt chúng sinh Phật sẽ xuất hiện ở Việt Nam.

Là tri kỷ, đôi lời ta xin nhắn  /  Phật,Thánh,Tiên xuất hiện nước non nhà  /  Độ chúng sinh giữ vững khắp sơn hà  /  Đời Mạt Pháp hoằng khai thành chánh pháp

Cô cũng quả quyết có Long Hoa ra đời và Việt Nam là một giống dân quý.

Rồng mây Phật hội Phong Thần mạng  /  Sen nở, Long Hoa vạn Quốc qui  /  Ớ hởi ! Lạc Hồng nền Bích Ngọc  /  Vững lòng chúa ẩn, hạnh duyên tùy

Tuy vậy cô cũng không gặp được Đức Di Lạc trong lúc cô đang viết những lời thơ này. Đúng là Thần Tiên cũng không gặp được Ngài, chỉ hàng Tổ của Tiên, Thần mới đến học đạo được.

Ông Tám (Lương Sĩ Hằng) cũng nói Phật đã hiện ở Việt Nam nhưng một hôm Đức Di Lạc bảo:

“Ông Tám tu mức Thần Đạo chớ chưa được Tiên Đạo” Do vậy mà Ông Tám cũng không gặp được Đức Ngài. Chỉ Tổ của Tiên, Thần mới đủ công đức gặp Đức Ngài.

*****

Maitreya-Buddha-1

*****

*****

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Thầy Tám có phải là Phật Di Lạc?

  1. Pingback: webtoy13.wordpress.com | webtoy13

Comments are closed.