Hình Vô Vi

Master Tám, fotoart by Thai Ta

Master Tám, fotoart by Thai Ta

 

***

Xin xem hình nh, bài viết v Vô Vi ti       XAYDUNGVOVI.ORG

Advertisements

One Response to Hình Vô Vi

  1. Pingback: ThaiTa.wordpress.com | Thai Ta's Blog

Comments are closed.