Vô Vi photo 3

vovi60001-duongthiensinh

Thầy Tám và Dương Thiện Sinh, tác giả bộ “TĐ, ĐN Du Ký”

vovi60032-haingngor1

Thầy Tám và tài tử Haing Ngor phim “The Killing Fields”

vovi70000 vovi70002

vovi60009-hovanem

Thiền Đường Hồ Văn Em (Bà Tám mặc áo xanh không cánh tay ngồi phía trước)

vovi60005-nhanhoa

Thiền Viện Nhẫn Hòa

vovi60014-daomongnam

Thầy Tám và dịch giả Đào Mộng Nam (bộ “TĐ, ĐN Du Ký”)

vovi60040-batam

Thầy và Bà Tám

vovi60003-nammai vovi60004 vovi60006 vovi60007 vovi60008 vovi60010-vuotbien vovi60011 vovi60012 vovi60013 vovi60015 vovi60016 vovi60017 vovi60018 vovi60019 vovi60020 vovi60022 vovi60023 vovi60024 vovi60025 vovi60026 vovi60027 vovi60028 vovi60029 vovi60030 vovi60031 vovi60033 vovi60034 vovi60035 vovi60036 vovi60037 vovi60038 vovi60039 vovi60041 vovi60041a vovi60042 vovi60043 vovi60044 vovi60045 vovi60046 vovi60047-levanlac vovi60048-nhlong vovi60049-vikien1 vovi60049-vikien2 vovi60049-vikien3 vovi70006 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements